Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Jenorázová gynekologická zrcadla   50 Kč
Poplatek za ošetření neregistrované pacientky 200 Kč
Kompletní výpis ze zdravotní dokumentace 100 Kč
Malý administrativní výkon 100
Administrativní poplatek při nové registraci 200 Kč
Vyžádaný snímek ultrazvukového vyšetření (2ks)
+ kařdý další
100 Kč
  50 Kč
Těhotenský test na žádost pacientky 300 Kč
Sepsání žádosti k umělému přerušení těhotenství 800 Kč
Nehormonální nitroděložní tělísko 800 Kč
Prvotrimestrální kombinovaný screening
na vrozené vývojové vady
(odběr krve s vyšetřením na PAPP-A a Free-beta hCG,
následný ultrazvuk, který provádí certifikované pracoviště
např. Ústí n/Labem, Most)
550 Kč 

 


Kontakt

MUDr. Jan Wohlgemuth

Tylova 661, Litvínov

Telefon: 476 755 779